Projektorganisation

 

Projekt Kulturarvsportal Västmanland är beställt av Kultur-, idrotts- och fritidsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL. Projektägare är Västmanlands läns museum. Projektet pågår i två år och portalen kommer att drivas vidare med 0,5 tjänst efter att projektet avslutats 2015-03-20.

Projektet finansieras av Landstinget Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län samt Arboga kommun, Fagersta kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun, Norbergs kommun, Hallstahammars kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.

Styrgruppens ansvar är att styra projektet genom att besluta om projektets inriktning och aktiviteter. Referensgruppen är rådgivande och arbetsgruppen beredande. Mer information om projektorganisation, ansvarsområden och roller finns i projektplan Kulturarvsportal Västmanland.