Styrdokument

 

Styrgruppen fattar beslut om de styrdokument som projektet ska arbeta efter bland annat projektplan samt informations- och kommunikationsplan. Styrgruppen består av representanter från länsstyrelsen, länets kommuner, sakområdet och projektägaren. Projektets styrgrupp sammanträder en gång i månaden.

> Projektplan Kulturarvsportal Västmanland (pdf), 26 sidor

> Informations- och kommunikationsplan (pdf), 12 sidor 

 

Har du frågor om eller synpunkter på projektet? Kontakta Susann Levál, projektledare, 021-39 32 68, susann.leval@ltv.se.