Projektuppgifter

 

Projektet är indelat i tre faser; etablering, genomförande och avslut. I genomförandefasen har projektet i uppdrag att genomföra tio olika arbetsuppgifter indelade i tre steg: länsövergripande portal, samverkan och marknadsföring samt styr- och planeringsdokument.

Projektet pågår i två år och portalen kommer att drivas vidare med 0,5 tjänst efter att projektet avslutas 2015-03-20.

 

Syfte och mål

Projektet ska i samverkan med länets kulturarvsaktörer skapa en inspirerande digital mötesplats, Kulturarvsportal Västmanland, där institutioner, föreningar och allmänheten kan visa, dela och kommentera digitaliserat kulturarvsmaterial och -information.

Genom att utforma portalen till ett användbart arbetsverktyg och en tillförlitlig kunskapskälla som är aktuell, interaktiv och tillgänglig är målet att: öka och säkra insamlandet samt bevarandet, öka medvetenheten och kunskapen om länets samlade kulturarvstillgångar och utgöra arena för kontakter och främjandet av kunskapsutbytet (medskapande).