Digitalisering av Västmanlands industriminnen

 

 

 

Västmanlands läns museum utförde en inventering av industriminnen under åren 1998 och 1999. Inventeringen berör objekt som uppfördes före 1950 och utgör ett kunskapsunderlag för hanteringen av ärenden i anslutning till industriminnesvården. Den ger information om länets industriella utveckling, om produktionsanläggningar, tekniska strukturer och system.

Inventeringen registreras nu i Riksantikvarieämbetets nationella databas Bebyggelseregistret. Arbetet är ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen i Västmanlands län. Målet är att tillgängliggöra kunskapen om länets olika industrimiljöer. Inventeringen är uppdelad kommunvis och publiceras vartefter registreringen blir klar. (Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Surahammar kommun och  Västerås kommun)

Informationen är sökbar via länken nedan.

Bebyggelseregistret