Inventering i Arboga

 

 

         

Arboga kommun kommer att upprätta ett kommuntäckande kulturmiljövårdsprogram, med fokus på landsbygdens kulturmiljöer samt industriminnen och modernismens bebyggelse. Arbetet är upplagt som ett trepartssamarbete mellan Arboga kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den första etappen av projektet är en inventering som omfattar Arboga stad, Arboga stadsförsamling och Medåkers församling. Inventeringen genomförs under hösten 2010.

Inventeringsarbetet liksom värderingen och de kulturhistoriska analyserna utförs av Västmanlands läns museum. Sammanställning, layout och tryckning svarar Arboga kommun för med stöd av den projektgrupp som är knuten till arbetet och som består av representanter från Arboga kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län.