Antikvarisk medverkan - Ekonomibyggnadsbidrag

 

     

Hos Länsstyrelsen i Västmanlands län kan byggnadsvårdsbidrag sökas som syftar till att främja bevarandet av till exempel ängslador, smedjor eller andra ekonomibyggnader inom lantbruket. Främst handlar det om byggnader som förlorat sin ursprungliga funktion och inte längre används. Västmanlands läns museum har anlitats som antikvarisk expert av Länsstyrelsen vid restaureringar av ekonomibyggnader som beviljats bidrag.