Hus med historia

 

   

 

Hus med historia är en särskild satsning på hembygdsgårdarnas byggnader. Hembygdsföreningar har nu möjlighet att få ekonomisk hjälp vid restaurering av hembygdsgårdarnas byggnader. 2010 var första året för projektet och det kommer att fortgå 2011. Alla hembygdsföreningar kan då söka bidrag igen. I år har sju hembygdsföreningar fått bidrag. Västmanlands läns museum medverkar som antikvarisk expert vid sex av dessa restaureringar. Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands hembygdsförbund har i samråd beslutat vilka föreningar som fått bidrag.

För mer information om de olika projekten .