modernism logga 

 

Länsmuseet och länsstyrelsen inleder under hösten 2009 ett flerårigt projekt där vi uppmärksammar länets moderna kulturarv. I tid rör vi oss från 1930 då funktionalismen gjorde sitt intåg i landet, fram till 1970-talet och det storskaliga miljonprogrammet. Tidsperioden har varit av stor vikt för länets framväxt och har lämnat avtryck i form av många spännande fysiska miljöer. Nu är det hög tid att kartlägga länets moderna historia och att se till att modernismens kulturvärden och kvaliteter inte går förlorade.

www.modernismen.se