Romsk kulturhistoria på Västmanlands läns museum

7.9 - 21.9 2013

 
 
Den 7 september öppnas dörren till en autentisk romsk trävagn från 1950-talet.
Vagnen kommer från Romska Kulturcentret i Malmö.
Vagnen var tidigare hem för en romsk familj fram till 1980-talet.
Nu får du möjlighet att kliva in i romernas värld
och öka dina kunskaper om romsk kultur, historia och nutid.
 
Utställningen visas utanför museientrén på Karlsgatan 2 i Västerås
mellan den 7 - 21 september.
Öppettider:
Tisdag, onsdag, fredag 12 - 17
Torsdag 12 - 20
Lördag, söndag 12 - 16
 
Att vagnen bara finns på plats under en tvåveckors period
är en påminnelse om de lagar som tidigare förbjöd romer
att stanna på samma plats längre än så.
 

Liten utställning

I samband med att vagnen visas
finns en liten utställning om romsk kulturhistoria
inne på entrétorget på Karlsgatan 2.
Där hittar du även litteratur om mänskliga rättigheter.
Visas fram till och med 19 september.

Utställningen är bemannad av romska brobyggare
från arbetsmarknadsprojektet Romane Droma
vardagar mellan 13.30 - 15.00.