Ett levande Herrevadsbro

 

 

Foto: Nu har markarbetet kommit igång för att skapa en minnesplats för slaget vid Herrevadsbro i Kolbäck.
10/10 2013

 

PROJEKTET ETT LEVANDE HERREVADSBRO

Syftet med projektet Ett levande Herrevadsbro är att levandegöra, väcka och bygga upp intresset för historien kring slaget vid Herrevadsbro i Kolbäck.

På platsen kommer det att på lättläst svenska finnas information om makten på 1200-talet, platsens betydelse för riksbildandet och vardagen för människorna i Kolbäcksdalen. En symbolisk stenbro kommer att byggas av granitblock och flaggstänger med färgglada flaggor kommer att pryda entréerna till platsen.

Invigning beräknas ske under våren 2014.

Projektet finansieras av Leader Norra Mälarstranden. Kolbäcks Hembygdsförening, Västmanlands Läns museum, Kolbäcks Gästgivaregård och Hallstahammars kommun.

Länk till ritning över den nya minnesplatsen på Kolbäcks Hembygdsförenings webbplats