Läget

13.2 - 13.3

Elever från Grillska Gymnasiets medialinje i Västerås
har gjort en utställning utifrån en undersökning
om ungdomars hälsa och levnadsvanor.
Hur mår ungdomar idag,
och vad är det som påverkar ungdomarna?