Brytningstider - Åke V Larsson

24.5 - 7.9Ett urval av Åke V Larssons fotografier från 1950- och 60-talens Västerås och Västmanland. Bilderna visar människor, gator och arbetsplatser i en tid när livet och samhället snabbt förändrades. Fotografierna kommer från länsmuseets arkiv.