Painkiller

4 september - 16 november

Deltagarna i denna utställning
har tidigare drabbats av påfrestningar och stress
som lett till utmattning och smärta.
Under rehabiliteringen har de kommit i kontakt med bildterapi.

I Självhjälpsgruppens form
har de nu under två år
fortsatt att stödja varandra
i samtal och utveckla sitt måleri.
Denna utställning är en manifestation
av hur bildskapande i grupp
kan bidra till läkande och ökad kreativitet!