Layers

20 mars - 19 april

 

 

Studenter vid Mälardalens högskola - Rumslig gestaltning,
skapar en utställning tillsammans med studenter från
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Polen
på Västmanlands läns museum.

Namnet och temat för utställningen är Layers (lager),
ett tema som kan tolkas på många sätt.
Projektet blir ett möte och ett skapande
över kulturella och språkliga gränser.

Utställningen är ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola,
Landstinget Västmanland, Västmanlands länsmuseum
och The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wroclaw, Polen.