Fantasier i papper och lera

12 maj - 31 maj

 

 

Elever från Apalbyskolan, Bäckbyskolan,
Håkantorpsskolan, Hällbyskolan
och Skallbergsskolan i Västerås
har skapat fritt i lera och papper.
Konstverken är skapade
inom ramen för Skapande skola.

Arbetet är utfört under handledning
av konstnär Tina Tombrock.

 

Skapande skola är regeringens satsning
på samverkan mellan skola och kulturliv.
Satsningen finansieras av Statens Kulturråd.
Med hjälp av dessa medel
pågår projekt på ett flertal
av Västerås grundskolor.
I fokus står elevers eget skapande
i samverkan mellan skola och kulturliv.
Syftet är att långsiktigt integrera kultur
som en del av lärandet.