Läget 2

16 april - 31 maj

 

  

Ny utställning inom projektet Läget.
Elever i åk 3 från Carlforsska gymnasiets
estetiska program, bild och formgivning,
gör sin tolkning av hur ungdomar i Västmanland mår
utifrån hälsoundersökningen Liv och hälsa ung 2014.

 


 

Läs mer

http://www.ltv.se/laget  

http://www.arvsfonden.se/projekt/laget-ett-kulturprojekt-baserat-pa-liv-och-halsa-ung

https://www.facebook.com/projektetlaget