ADD.IT - en utställning om och med normkritiska tillägg 

4 juni - 23 augusti

 

 

Studenter från programmet Rumslig gestaltning
åk 1 på Mälardalens högskola
har arbetat med att "hacka" Länsmuseets utställningar.
Inom kursen Rum och kontext har de formgivit fyra rumsliga,
sensorstyrda och ljudliga tillägg.
Tilläggen utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv
och hittas i utställningarna Forntidens folk och fä,
Medeltidens makt och människor och Mimer- motorer och människor.

Arbetsprocessen presenteras
i utställningsrummet Frizonen på Länsmuseet.