Arvet - en utställning om en ny generation

13 juni - 6 september

 

Hur bevaras det finska språket
och den finska kulturen?
Vilket arv och vilka tankar
förs vidare till nästa generation?
Vad är ett finskt förvaltningsområde
och vilka är våra finska samordnare?
Vad tänker västmanländska barn och unga
om sitt finska arv?


Utställningen bygger på kända
och okända sverigefinnars tankar
kring sitt finska arv.

Arvet - näyttely uudesta sukupolvesta


Miten säilyttää suomen kieli ja suomalainen kulttuuri?
Minkälainen kulttuuriperintö ja mitkä ajatukset siirtyvät seuraavalle sukupolvelle?
Mitä tarkoitetaan suomalaisella hallintoalueella ja keitä ovat suomalaiset tiedottajamme?
Mitä västmanlantilaiset lapset ja nuoret ajattelevat suomalaisesta perinnöstään?

Näyttely pohjautuu tunnettujen ja vähemmän tunnettujen ruotsinsuomalaisten
pohdintoihin heidän suomalaisesta perinnöstään?

 

www.arkisto.org