Jag är i underläge men stolt och instängd  

1 juni - 18 augusti


 

Studenter från Informationsdesign på Mälardalens Högskola
har under våren bearbetat 4 berättelser
som återfinns i Länsmuseets basutställning När då var nu - Den nya tidens ordning och reda
och gett dem en annorlunda form.
En berättelse handlar om en kvinnlig soldat,
en annan om en kvinna som vårdas för en fistel i benet,
en om en mästertiggare
och den sista om en soldathustru.

Studenterna vill med tilläggen i utställningen
experimentera fram normkritiska, pedagogiska, interaktiva,
annorlunda, taktila, experimentella
och intresseväckande sätt att gestalta berättelserna. 


Detta är ett samarbete mellan Mälardalens Högskola
och Västmanland läns museum
stött av det Vinnovafinansierade projektet Normkritiskt utställningslaboritorium.