100 år på två hjul

14 maj - 21 augusti 2016

 

Utställningen handlar om Västerås Cykelklubbs 100- åriga historia.
Dessutom speglas cykelns roll i samhället, tekniska utveckling
och en glimt in i cykelns och klubbens framtid.

Producerad av Västerås cykelklubb i samarbete med Västmanlands läns museum