IDROTT <3 KULTUR = HÄLSA!

17 september - 23 oktober 2016


Vi på SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund
tror helhjärtat på att ”Idrott <3 Kultur = Hälsa!”.
När du kliver över tröskeln
som leder in till vårt tillfälliga klubb- och omklädningsrum på museet
förstår du kanske varför.

Allt började med vårt deltagande i Arvsfondsprojektet ”Läget”
där vi samverkar med Landstinget och kulturen runt om i Västmanland
om och kring hur ungdomar upplever sin hälsa utifrån studien ”Liv och hälsa ung”.
Vårt uppdrag är att tillsammans och med hjälp av ungdomar
  – våra så kallade ”Ungdomscoacher” -
skildra deras upplevelser i olika kulturella sammanhang.
Precis som vi hoppas att det gör för dig att besöka vår utställning på Länsmuseet,
öppnade det våra ögon, sinnen och hjärtan ytterligare
gällande hur viktigt det är med samverkan även för hälsa.
Det du kan se under vår utställning är ett axplock från vår vardag.
Av den idrott som vi på sisuovif möter varje dag.
Det handlar om hur det känns att sitta på bänken.
Det handlar om kärlek. Om glädje. Om svett.
Om tårar. Om dans. Om skratt.
Om självförtroende. Om goda vanor. Om öppna sinnen.
Om öppna hjärtan. Om hälsa. Om att verka tillsammans.
Om att öppna dörrar och att kliva över trösklar.
Vi har blivit inbjudna till kulturen
för att visa vår verksamhet genom våra unga coachers ögon.
Men…
Hur tänker du kring idrottens olika värden?
Får du idéer? Inspiration?
Hur kan vi stötta dig?

Producerad av SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund