FRÅN PERIFERI TILL CENTRUM

10 september - 15 januari 2017

Foto: Christer Törnkvist

En projektgrupp från Fotoklubben Aros undersöker Västerås
utifrån tio deltagares perspektiv på vad periferi är;
kanske livet i en stadsdel,
handelns förskjutning från centrum till stadens utkanter,
gränsdragningar eller människor i periferin?

Producerad av Fotoklubben Aros och Västmanlands läns museum.