FÖR SKOLAN

 

 

Vad kan Länsmuseets pedagoger göra för skolan?

Skolor kan kontakta museet för att få visningar efter egna önskemål, temavisningar eller andra flexibla lösningar. Behöver ni ett konkret material till skolundervisningen? Länsmuseet har möjlighet att fylla studielådor med föremål och material efter önskat tema, gärna ämnesövergripande.

Genom lärarfortbildningar vill vi inspirera till att länets kulturmiljöer används i undervisningen. Vi har även möjlighet att skräddarsy en fortbildning om ni som skola kommer med önskemål om innehåll. Kontakta pedagogerna på Länsmuseet om ni har en idé eller ett önskemål till en fortbildning.

Museet arbetar även med att producera studiematerial för lärare att använda i undervisningen. Beställ gärna våra faktablad som är uppbyggda tematiskt efter skolans alla lektioner. Söker ni kontakter i er närmiljö, med till exempel hembygdsföreningar eller andra skolor, kan Länsmuseet förmedla kontaktpersoner.

Ambitionen är att ge en så varierad bild som möjligt av historien, nutiden och framtiden. Gamla industrier, graffitimålade gångtunnlar och en gammal damcykel har alla sin egen historia och runt oss finns ständigt tecken på att samhället utvecklas och förändras.Anna Bratås 
Museipedagog
Tel: 021-39 32 64
E-post: anna.bratas@regionvastmanland.se

Lena Engström Englin 
Museipedagog
Tel: 021-39 32 69
E-post: lena.engstrom@regionvastmanland.se @ltv.se