100 % KAMP - SVERIGES HISTORIA

 

 

Sverige är inte och har aldrig varit ett socialt eller kulturell homogent land. Människor har olika erfarenheter, olika bakgrunder, olika förutsättningar. Vi är olika, har alltid varit det. Olikheter har i många fall också inneburit en lång kamp för rättigheter till ett fullvärdigt liv, en kamp som har en historia, en kamp som pågår än idag.

Rätten att få rösta, rätten att få leva, bo, arbeta och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung är grundläggande för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Men dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva, de kan inte tas för givna och de är aldrig ohotade.

100 % kamp – Sveriges historia är ett klassrumsanpassat arbetsmaterial för gymnasieskolan och högstadiets årskurs 9. Det handlar om rättigheternas betydelse för människors liv och villkor, det handlar om hur rättigheter skapats och vad som är det möjliga alternativet till en rättighet. Hur såg det ut innan en rättighet fanns? Vilka värden är det som försvaras när människor tar strid för rättigheter?

Materialet är uppbyggt kring tre teman; Rätten till kroppen, När rättigheter inte finns och Rättighetskamp. Till var och ett tema hör workshops som bygger på elevernas aktiva medverkan.

Lärarhandledningen 100 % kamp – Sveriges historia är skapat så att det ska fungera självständigt. Samtidigt är det en del av en större satsning med en vandringsutställning, katalog, bok och publika aktiviteter.

Även om klassrumsmaterialet kan stå för sig själv rekommenderar vi ett klassbesök i utställningen och boken 50 rättighetskamper i Sverige 1890–2107 ger eleverna möjlighet till breddning och fördjupning av de frågor som berörs i lärarhandledningen.

Boken finns att beställa här eller köpas i Karlsgatan Butik.

 

 

 

 

 

Här nedan finns lärarhandledningen samt de tillhörande bilderna tillgängliga för nedladdning. Klicka på respektive länk för att ladda ner.

 

Lärarhandledning 

 

Bilder till lärarhandledningen