ERROR 404

15 februari - 2 april

 

Error 404 är sista utställningen inom projektet Läget och är producerad av elever från årskurs två på estet- och samhällsprogrammet med inriktning media på Grillska Gymnasiet i Västerås i nära samarbete med Västmanlands läns museum. Utställningen ger en tolkning av resultatet från folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung som handlar om ungdomars mående.

Läget är ett kulturprojekt som baseras på folkhälsoundersökningen Liv och Hälsa Ung och riktar sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Syftet med projektet är att genom kulturella uttryck ge unga en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan. Unga får möjlighet att tolka resultatet från undersökningen och skapa scenkonst, medieproduktion och utställningar som sedan visas för andra unga och vuxna i länet.

Projektet kopplar ihop hälsa, kultur och idrott genom en bred samverkan mellan olika aktörer, både inom landstinget samt utanför, med föreningsliv, skolor och fria teatergrupper.

Arbetet med Error 404

I utställningsproduktionens första skede utgick klassen från statistik och en sammanställning från folkhälsoundersökningen. Efteråt diskuterades begrepp i texten samt tankar som kommit upp i en brainstorming och tavlan fylldes med ord. Här lämnades även utrymme för egna erfarenheter – främst runt hur det känns när de psykologiska, kognitiva och sociala funktionerna felar. Därav namnet på utställningen: Error 404. Eleverna var också inne på att namnet står för någonting som inte finns, en länk som saknas. Och att en som ung lätt känner sig objektifierad och värderad – i skolan, på sociala medier och i undersökningar som denna – där en blir en siffra i statistiken och ingenting mer.

Frågorna runt funktionerna som indikerar livskvalitet i undersökningen blev: Hur känns det att vara rädd, orolig, ledsen, ensam eller känna sig underlägsen andra? Hur känns det att granska sin kropp och inte gilla den? Hur känns det att inte ha så mycket gemensamt med någon? Hur känns det att inte kunna koncentrera sig, komma ihåg saker och prestera i skolan?

Eleverna har försökt att svara på de frågorna med hjälp av dans, fotografi och skulptur, och produktionen har skett under de programspecifika kurserna på media; fotografisk bild, digitalt skapande och medieproduktion.