PROJEKTHär kan du läsa om de projekt och samarbeten som pågår hos oss just nu. Länsmuseet samarbetar med kommuner, hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och aktörer samt näringsliv. Vår roll är att vara en resurs, knyta samman idéer och initiativ och göra historien synlig i sitt rätta sammanhang.
 
 

OHTSEDIDH. Samiska kulturyttringar i Mellansverige