VI HAR NÅGOT ATT TILLÄGGA

20.1 2018 - 8.2 2018

 


I en utställning på länsmuseet redovisas ett samarbete mellan Västmanlands läns museum och Mälardalens högskola – programmet för Informationsdesign. Studenterna har fått i uppdrag att göra tillägg till länsmuseets basutställningar om den västmanländska historien. De har arbetat med idéer och designförslag för olika delar i de utställningar som redan står på plats.

En röst som inte hörs, ett föremål som borde funnits med, ett perspektiv som saknas. Det fattas alltid något. I en tid av snabba förändringar, nya krav, insikter och frågor som kommer till ytan har museum ett stort ansvar när berättelser tar form, föremål väljs ut och utställningar utformas.

Västmanlands läns museum ser sig inte som färdiga och är inte rädda föra att se bristerna för att finna lösningarna. Genom att tillföra föremål, texter, filmer eller interaktion i de befintliga utställningarna skapas nya upplevelser, ny kunskap och delaktighet. Tidigare dolda berättelser kan lyftas fram och det finns möjlighet att upptäcka något nytt. Med tillägg vill vi förändra, förnya och förbättra.