Arkeologi i Västmanland 2022

Föredrag
Välkommen till en temadag om de senaste fynden och forskningen inom arkeologi i Västmanland!

Det är fri entré, men antalet platser är begränsat. Anmälan görs på e-post: anmalan[email protected] eller på telefon: 021-39 32 22

 

PROGRAM

 

Benen från Västerås Dominikankonvent i nytt ljus

Tamara Gomez Kobayashi och Alexander Wang. Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

Fyra studenter har analyserat ben från Dominikankonventet i Västerås. Resultaten ger ny kunskap om människorna som begravdes vid konventet och lyfter nya ingångar till benmaterialet.

 

Årets utgrävningar vid E18 – brons- och järnålder i Köpingstrakten

Katarina Appelgren, Anton Seiler och Fredrik Thölin, Arkeologerna

Om undersökningarna vid E18 i allmänhet och tre platser på södra sidan i synnerhet. På gravfälten och boplatserna vid Häljeby, Häljesta, Norrtuna/Viby har mycket ovanliga fynd gjorts från brons- och järnåldern.

 

Paus

 

Arboga – rakt igenom staden

Erica Strengbom, Arkeologgruppen

När ledningarna byts i Storgatan dokumenterar arkeologerna spåren efter det gamla Arboga.

 

Stora torget i Sala

Sabina Larsson, Arkeologgruppen

Några små schakt på Stora torget har gett indikationer på att där finns mer än vad som framgår av de äldsta kartorna.

 

Stora torget i Västerås

Ulla Bergquist, Länsstyrelsen

Stora torget i Västerås är stadens största bevarade yta med medeltida kulturlager. Inför en upprustning av Stora torget i Västerås pågår ett arbete med att utreda vad som finns bevarat under gatstenen.

 

Västmanlands runstenar

Christina Svensson, Länsstyrelsen

Under 2022 har experter bedömt runstenarnas bevarandestatus och vilka åtgärder som krävs.

 

Västmanlands äldsta boplats

Ulla Bergquist, Länsstyrelsen

Efter storbranden 2014 inventerades Hälleskogsbrännan. Där fanns stenåldersboplatser av oväntat hög ålder.

 

Temadagen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥