Berättelser bortom fossilsamhället

Event
Välkommen till ett halvdagsprogram där du med fantasin som verktyg reser till år 2053, lär känna vår fossilfria framtid och blickar tillbaka på alla märkliga prylar och idéer om det goda livet som vi omgav oss med under fossileran.

Du får också med dig en hel del pedagogiska verktyg som kan passa lika bra i klassrummet som i diskussioner på arbetsplatsen eller vid middagsbordet. Kliv ombord på en tidsresa till en framtid där många av 2020-talets stora utmaningar redan är lösta.

Varning för en stark injektion av hopp!

 

Program

Kl 10-10.10 Inledningstal med Johanna Sandahl, Ordförande Naturskyddsföreningen 

Kl 10.10-10.55 Guidning i Carbon Ruins – Helena Öberg Carlsson och Ruben Ritzén. Vi förflyttar oss till år 2053. Ta några sekunder och föreställ dig att du, eller ett barn eller någons barnbarn är 30 år äldre. Vad har ni upplevt? Vilken resa har du gjort? Vad har världen hunnit gå igenom? Carbon Ruins är en utställning som placerar dig i framtiden. I en gammal Amerikakoffert visar vi föremål från en svunnen tid – vår nutid. Genom att besöka framtiden kan vi se med nya ögon på våra liv och vår omvärld. Utställningen är skapad inom projekten Narrating Climate Futures och Climaginaries med stöd från LU Futura.

Kl 10.55-11.30 Bortom fossilsamhället – Hanna Berheim Brudin och Ruben Ritzén. Blicka in i en framtid där klimatmålen har uppnåtts. Ta del av museiföremål och historier från den fossila tiden genom att besöka det nyöppnade muséet FOSSIL. Välkommen till en presentation av Bortom fossilsamhället, en digital vidareutveckling av utställningen Carbon Ruins framtagen av Naturskyddsföreningen och forskare vid Lunds universitet. Materialet kan användas både i skolundervisning och på arbetsplatser och finns tillgängligt på både svenska och engelska. Syftet är att deltagarna får fördjupad kunskap om klimatomställning och får arbeta med den på ett aktivt och kreativt sätt.

Kl 12.30-13.30 Koldioxidteater – Jennie Andersson Schaeffer. I dag finns mycket information om klimatförändringarna och nationella, nordiska, europeiska och globala mål tillsammans med rekommendationer för CO2-minskningar, ofta formulerade av forskare. För att komma vidare från information och medvetenhet till förändrade beteenden har Västmanlands läns museum i projektet Koldioxidteater utvecklat spännande deltagande teatermetoder för museer. Projektet fokuserade på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp. Lär dig mer om projektet och testa några av de metoder som togs fram inom ramen för det under denna workshop.

Kl 13.30-14.15 Omställningsberättelser: med fantasin som förändringsmetod – Hanna Berheim BrudinHelena Öberg CarlssonMats Söderlund och Sven Olov Karlsson. Genom att berätta delar vi med oss av upplevelser, mätningar – kunskap i alla dess former men vi skapar också en känsla av samhörighet och erbjuder ett forum för samtal bortom katastrofbilder och enkla lösningar. Omställningsberättelser är ett samarbete mellan Region Västmanland och Lunds universitet – en samlingsplats som verkar i det offentliga, digitalt och fysiskt, på olika platser och i olika skepnader.

 

Programmet är en del av det öppna, publika program som arrangeras i samband med Naturskyddsföreningens riksstämma i Västerås den 17-18 juni. För mer information se https://invitepeople.com/events/riksstamma2023

 

Naturskyddsföreningen är huvudarrangör i samarbete med Västmanlands läns museum och Region Västmanland.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥