Boksläpp: Samiska spår – Dalarna Gävleborg Västmanland

Event
Kom och lyssna till några av de involverade i framtagandet av boken och fira med ett glas alkoholfritt bubbel.

Samiska spår finns i naturen, i traditionerna och i arkiven. Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en samisk befolkning i Mellansverige, men trots att källorna är många finns lite kunskap om vilka dessa människor var och hur de levde. Varför är det så?

Syftet med boken Samiska spår är att öka kännedomen om samernas historia i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Boken bygger på kunskap från projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige, som drevs av länsmuseerna i de tre länen och Stiftelsen Gaaltije under åren 2017 – 2020.

Den här boken presenterar de efterforskningar som gjordes inom Ohtsedidh-projektet och säkerställer att den nyfunna kunskapen består. Men det är inte allt. För att öka kunskapsnivån ytterligare har forskare och samer bjudits in som skribenter och tillsammans med projektets deltagare ger de en röst åt människor och berättelser som annars riskerat att försvinna. Det som har varit nästan osynligt och bortglömt framträder långsamt i historiens mörkrum, det är lite som magi. Samtidigt är det en oerhört viktig del av både vår historia och samtid.

Boken berör flera olika källor där kunskap om samer kan påträffas, men en huvudriktning är spåren i landskapet, där även du som läsare kommer att ha en framtida roll att fylla; det finns nämligen mycket kvar att upptäcka i skog och mark!

 

Boken är utgiven i samarbete mellan Dalarnas museum, Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Länsmuseet Gävleborg, Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening och Västmanlands läns museum.

Boken har finansierats av alla parter och av länsstyrelserna i de tre aktuella länen, Gästriklandsfonden samt Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email