Folkrörelser, rösträtt och kamp

Visning av utställningen ”Folkrörelser, rösträtt och kamp – om demokratin i Sverige" ur ett västmanländskt perspektiv.

Visning av utställningen ”Folkrörelser, rösträtt och kamp – om demokratin i Sverige” ur ett västmanländskt perspektiv. Utställningsproducent Ingrid Eriksson berättar bland annat om den tidiga folkrörelsens demokrati, hungerdemonstrationer och kvinnornas kamp för allmän och lika rösträtt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email