Föredrag om projektet WOOF

Föredrag
Välkommen till ett föredrag om projektet WOOF som kommer att beröra arbetet med benmaterialen samt ge en lägesrapport för projektet.

Projekt WestmannaArvets Oregistrerade Osteologiska Fyndmaterial (WOOF) startade 2021 och avslutas under 2022. Projektets huvudsakliga syfte är tillgängliggörandet av det osteologiska materialet som finns i Västmanlands läns museums samlingar.

2021 påbörjades arbetet med ett bränt och obränt gravmaterial från Åsen, i Kolbäck daterat till äldre järnålder. Arbetet utfördes av masterstudenter från Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet.

Under 2022 har arbetet med att tillgängliggöra resultatet av studenternas arbete pågått. Under hösten påbörjas ett nytt delprojekt med ett medeltida gravmaterial med en ny grupp masterstudenter.

Föredraget arrangeras i  samarbete med Arkeologigruppen i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

 

>>Läs mer om projektet WOOF här

 

 

En närbild på händer som håller på och sortera benrester från jord. På bordet under ser man några penslar och en plåt med några benbitar.
En student arbetar med en skelettgrav. Foto: Västmanlands läns museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥