Föreläsning: Psykisk ohälsa hos äldre män

Föreläsningen fokuserar på psykisk ohälsa hos äldre män. Den åldrande befolkningen ökar i Sverige samtidigt som den förväntade livslängden ökar.

Ålder är en riskfaktor för psykisk ohälsa och äldre män specifikt är överrepresenterade i självmordsstatistiken, men söker trots det sällan hjälp för psykisk ohälsa. För att kunna stödja dessa män att främja hälsa och på sikt förebygga suicid krävs att den psykiska ohälsan identifieras så att insatser och stöd kan ges.

Resultaten av föreläsarnas studie visar att sjuksköterskor i primärvården spelar en nyckelroll för att identifiera psykisk ohälsa hos äldre män. Studien visar också att det finns behov av resurser i form av tid, kompetens, kontinuitet och samarbete mellan yrkesverksamma för att identifiera och möta män med psykisk ohälsa och erbjuda adekvat stöd. Dessutom behöver anhöriga till män med psykisk ohälsa få stöd.

Vi vill med denna föreläsning skapa samtal med dig äldre man eller anhörig, om detta ibland tabubelagda ämne.

Föreläsare är Birgitta Kerstis docent vid Mälardalens universitet, och specialistsjuksköterska psykiatrisk vård Jenny Karlsson, Röda Korsets högskola

Vi ser föreläsningen som en upptakt inför utställningarna ”Äggen är slut” och ”Hjässan är kal” som öppnas hos oss den 28 januari 2023.

Föreläsningen arrangeras av Folkuniversitetet i samarbete med Västmanlands läns museum.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥