Fynden från den försvunna ”Silverstaden”

Föredrag
Föredrag med Joachim Nordlund om gruvbyn i Sala.

Joachim Nordlund, tidigare guide och museiansvarig vid Sala Silvergruva, berättar och visar bilder om Gruvbyns intressanta historia. Gruvbyn vid Sala Silvergruva växte fram under 1400-talet och var Silverstaden Salas första stadssamhälle, ända fram tills byn fick överges när Sala stad anlades på en plats mellan silvergruvan och dess hytta samt erhöll samtidigt stadsrättigheter 1624.

Föremålen från utgrävningarna av Gruvbyn visar hur livet i ett stort gruvsamhälle på 1500-talet kunde vara.

I samarbete med Arkeologigruppen inom Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

 

Föranmälan

Fri entré men föranmälan krävs via tfn 021-39 32 22 eller e-post [email protected] Skriv Föreläsning 15/10 i ämnesraden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥