Insamling pågår: Älskade Västmanland

Insamling
Hej västmanlänning! Är du över 16 år och vill bidra med din berättelse? Just nu söker vi personliga berättelser från Västmanland om betydelsefulla saker och platser du gillar eller ogillar. Insamlingen pågår under 2023, men varför vänta? Skicka in din berättelse redan nu!
Har du någon sak eller plats som betyder mycket för dig och är kopplad till området där du bor? Finns det en plats som du inte tycker om av någon anledning? Bidra med din berättelse! Den behöver inte representera hela Västmanland eller en grupp du tillhör, utan vi är ute efter vad som är betydelsefullt just för dig. Vi vill undersöka vad saker och platser betyder för olika västmanlänningars identitet och liv idag.

Din berättelse om din sak eller plats kan komma att hamna i en utställning som museet planerar att öppna hösten 2024. Alla berättelser kommer troligtvis inte få plats i utställningen. Men vi sparar allt material vi får in för framtida generationer i länsmuseets arkiv.

Vi är glada att du har hittat hit och hoppas att du vill vara med och bidra till vår gemensamma historia! Genom detta hjälper du museet att bygga upp och sprida värdefull kunskap om vardagslivet idag.

 

>> Skicka in din berättelse här!

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥