Meningen med att hålla minnet av Förintelsen levande

Föredrag
Kom och lyssna på föredrag med samhällsvägledare Roza Huczko och författare Jessica Haas Forsling om vikten att hålla minnet av Förintelsen levande, att sprida kunskap och lära sig av historien.

Roza Huczko, Samhällsvägledare för Romsk Inkludering i Västerås stad, berättar om varför det är viktigt att hålla minnet av Förintelsen levande, att sprida kunskap och lära sig av historien.

Jessica Haas Forsling, skribent och författare till boken Främmande fåglar och ättling till flera Förintelseoffer, berättar om ansvaret som ligger på tredje generationen som kan upplevas mycket tungt men viktigt, och läser ett stycke ur sin bok som gestaltar detta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥