Nationell arkeologidag – Filmvisning

Projekt WestmannaArvets Oregistrerade Osteologiska Fyndmaterial (WOOF) presenteras genom en filmvisning i biografen på Västmanlands läns museum.

Filmen presenterar det övergripande syftet med projektet, och även resultaten och arbetet med det osteologiska fyndmaterialet från Åsen, Kolbäck. I filmen medverkar studenter från Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Filmen är 15 minuter lång och visas varje halvtimme. Projektledaren finns på plats för att svara på frågor och berättar om vad som hänt sedan filmen spelades in.