Nationell kulturarvsdag: Livet på Ängsö 1900-1970

Följ med på en tidsresa kring hur det var förr i tiden på Ängsö då det sjöd av liv och rörelse i torp och gårdar, på åkrar, ängar och i skogar.

Några av de som medverkat i boken ”Livet på Ängsö” och som växt upp ön, berättar och visar bilder. ”Livet på Ängsö” var ett gediget och unikt projekt som blev en bok. Det växte fram ur en studiecirkel som under åtta år spelade in minnen, upplevelser och erfarenheter från de som växt upp på Ängsö. Inspelningarna sammanställdes till berättelser och bilder samlades in för att bevara en kunskap som annars skulle gå förlorad med dem som minns idag. Skildringarna begränsades till att vara från år 1900. Det är så långt bakåt i tiden som egna minnen räcker och bevarad kunskap finns om föräldrars samt far- och morföräldrars liv. Dokumentationen sträcker sig fram till 1970 då det feodalgods som Ängsö fideikommiss utgjorde då upphörde. Boken ger en bild av hur vardag och fest var för de som var anställda vid de större arrendegårdarna och för alla som arrenderade torpen och gårdarna, brukade jorden och verkade på ön. Vi får ta del av hur livet levdes med bland annat skola, lanthandel, jordbruk, fiske, hantverk och danskvällar.

I samarbete med Västerås stadsarkiv.

 

Tyvärr kommer den tidigare utlovade direktsändningen inte kunna genomföras pga tekniska problem.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥