Pride på länsmuseet

I samband med Västerås Pride bjuder länsmuseet på gratis visningar och Region Västmanland på föreläsningar.

Under Västerås Pride är du välkommen på gratis visningar i länsmuseets utställning Folkrörelser, rösträtt och kamp.

Region Västmanland kommer att hålla föreläsningar om HBTQI-personer och hälso- och sjukvårdsfrågor. Här gäller drop-in för allmänheten i mån av plats.

 

Program

Torsdag 30.6 kl.10-11 Föräldraskap i familjer med två mammor – bemötande och stöd från mödra- och barnhälsovård

Heléne Appelgren Engström, Universitetsadjunkt i vårdvetenskap/Doktorand inom vårdvetenskap vid Mälardalens Universitet.

Heléne föreläser utifrån sin avhandling där syftet var att undersöka vilka erfarenheter kvinnor i samkönade relationer har av att bilda familj, graviditet, föräldraskap och av professionellas bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård. Syftet var också att utforska professionellas erfarenheter av att möta och stödja familjer med två mammor.

Torsdag 30.6 kl. 11.30-12 Eric Thorsell och Lydia Wahlström – västmanländska demokratihjältar. 

Följ med på gratis visning i utställningen ”Folkrörelser, rösträtt och kamp” med anledning av Västerås Pride.

Torsdag 30.6 kl. 13-14:30 Bemötande av äldre transpersoner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg

Sofia Smolle, Doktorand vid Mittuniversitetet. Samverkan med Västerås Stad

Forskning har visat att det finns vissa rädslor hos äldre transpersoner vad gäller att åldras och att potentiellt bli mottagare av vård- och omsorgsinsatser. Bland annat beskrivs dessa rädslor bero på att det saknas kunskap och kompetens om transfrågor inom offentliga välfärdsinstitutioner och transpersoner har beskrivit en oro inför att erfara bristfälliga bemötanden till följd av detta. En del har beskrivit hur de är rädda för att ”komma ut” för vårdgivare liksom att berätta om sina särskilda behov. I den här föreläsningen presenteras tre olika studier som behandlar tre olika målgruppers (socialarbetares, transaktivisters och äldre transpersoners) perspektiv på dessa frågor. Därtill förs en diskussion om vilka lärdomar vi kan ta med oss från dessa studier vad gäller bemötandet av äldre transpersoner.

Torsdag 30.6 kl. 15-15:30 Eric Thorsell och Lydia Wahlström – västmanländska demokratihjältar. 

Följ med på gratis visning i utställningen ”Folkrörelser, rösträtt och kamp” med anledning av Västerås Pride.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥