Stadsvandring i Västerås innerstad

Följ med på en stadsvandring där vi berättar om modernistiska byggnader och miljöer i Västerås innerstad.

Västerås innerstad är ett av landets främsta exempel på den svenska efterkrigstidens genomgripande stadsplanering och cityomvandling. Kända arkitekter anlitades och det satsades på offentlig konst. Följ med på en stadsvandring där stadsantikvarie Karin Nordström, Västerås stad, och bebyggelseantikvarie Emma Karp, Västmanlands läns museum, berättar om modernistiska byggnader och miljöer i Västerås innerstad.

Vandringen ingår i programmet för Västerås arkitekturdagar.
Se hela programmet här.

Fågelvy över ett stenbelagt torg framför ett stort glashus. Man ser en väg med bilar som kör framför torget och flera cyklar och bilar är parkerade på torget. I mitten av torget ligger en mindre damm. Längst bak i bild ser man ett torn.