Syntolkad visning i Domkyrkan

Kvinnor i domkyrkan - från jungfru till Amnestykämpe.

Möt kvinnorna i bibliska berättelser, i konsten och i domkyrkans historia.
Några namngivna, andra inte men alla berättar de om sin plats i vår gemensamma historia.

 

Anmälan senast måndag 10 oktober

till Lena Engström Englin lena.engstrom@regionvastmanland.se eller 021-17 33 23

 

Arrangör: Västmanlands läns museum och Svenska kyrkan