Tegelhistoria

Föredrag
Föredrag med Kenth Hansson om den lokala tegelhistorien i Heby.

Sedan långt tillbaka i tiden vet vi att lera använts för att göra produkter genom bränning till tegel. Fram till mitten av 1900-talet kallade man Heby-området för Tegelmetropolen. Här producerades många olika typer av brända lerprodukter vid ett flertal tegelbruk.

Idag är ett av de få kvarvarande Vittinge Tegelbruk, ursprungligen Ösby tegelbruk från 1880. I själva tätorten Heby fanns de flesta tegelbruken tack vare närheten till brukbar lera.

Föredraget med Kenth Hansson, f.d. kommunarkivarie i Heby kommun, bygger på ett intresse för dokumentation av den lokala tegelhistorien som var en del av en mycket större verksamhet i hela Sverige som genomgått olika förutsättningar för överlevnad. Teglet blev ett skydd mot eld och för täthet för att bevara egendom och trygga boenden. Idag använder vi även andra material för att bygga säkert.

Du får ta del av ett bildspel med utvald dokumentation och det kommer även att finnas tillfälle att ställa frågor.

 

Arrangör: Industriarvsgruppen inom Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening i samarbete med Västmanlands läns museum

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥