Visning: Barbro Östlihn och arkitekturen – stadsomvandlingar i New York och Västerås

Visning
Nyfiken på en mixad visning av konst och bebyggelsehistoria?

Välkommen på en gemensam visning med Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum av Konstmuseets utställning Barbro Östlihn – New York Imprint. Onsdagen den 15 februari kl 17.30 undersöker vi tillsammans om det finns paralleller med rivningarna som ägde rum i Västerås på 60-talet och de rivningar som Barbro Östlihn fick uppleva på nära håll på Manhattan i New York?

Barbro Östlihn hade på nära håll följt rivningarna i centrala Stockholm. Under mitten av 1900-talet genomgick många svenska städer en omvandling i olika gentrifieringsprocesser. Äldre hus och byggnader fick ge plats åt modernismens arkitektur och ideal, inte minst i Västerås som idag är känt för sina modernistiska miljöer.

Väl i New York kunde Barbro Östlihn på första parkett följa samma skeende även där. Ateljén som låg i ett lagerhus från 1800-talet var av en typ som vid tiden ofta beboddes av konstnärer. Konstnärerna kördes ut ur lofthusen i takt med gentrifieringen av nedre Manhattan och 1967 revs även huset där Östlihn hade sin ateljé.

Under visningen kommer Jenny Hellberg, intendent på Konstmuseet, att prata om Barbro Östlihn och hennes konstnärskap. Julia Göransson, bebyggelsesantikvarie på Länsmuseet, kommer att berätta om rivningarna i Stockholm, Västerås och New York under 1960-talet.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum i samverkan med Annika Öhrner, curator och docent i konstvetenskap och visas på Västerås konstmuseum fram tills 5 mars 2023.

 

Foto: Rivning av Kaederhuset utefter Stora gatan, vid Melkertorget, Västerås. Fotograf Gunnar Lindkvist.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email