Kostymstudion

Barn och unga är prioriterade i Region Västmanlands gällande kulturplan. Där betonas tillgång till olika uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande så att barn och unga kan utvecklas till självständiga individer.

Skapandet av kostymer med inspiration från museets utställningar är kärnan i projektet Kostymstudion. Vi tar även fasta på visionerna om hållbar utveckling, hälsa, kreativitet och mångfald, samt inte minst barnkonventionen om barns rätt att delta i kulturellt och konstnärligt liv. Skapandet i Kostymstudion präglas av återbruk och omsorg om miljö och gemensamma resurser, och tillvägagångssättet ska möjliggöra delaktighet, utveckling och sammanhang.

Under våren 2022 startade första omgången av Kostymstudion, totalt hölls 13 workshops mellan 9 februari och 4 maj. 6 ungdomar deltog i projektet och dem har själva ägt hela den kreativa processen från idéer och skisser till uppvisning av färdiga plagg, med museets utställningar som inspirationskälla.

Dräkterna ställdes sedan ut i Kraftverket.

Till hösten 2022 startar 2 nya grupper med preliminär start 7 september samt 11 september. Är du mellan 12 och 19 år och intresserad av att vara med? Eller önskar du mer information om projektet? Mejla i så fall till projektledare Emmelie.

Projektledare

Emmelie Fyhr
Telefon 021-48 18 666 / 076-695 36 90
E-post emmelie.fyhr@regionvastmanland.se