Älskade Västmanland

Insamling pågår - vill du vara med?

Bor du i Västmanland? På Västmanlands läns museum är vi nyfikna på vad som är viktigt för dig. Just nu söker vi personliga berättelser från Västmanland om betydelsefulla saker och platser du gillar eller ogillar.

Har du någon sak eller plats som betyder mycket för dig och är kopplad till området där du bor? Finns det en plats som du inte tycker om av någon anledning? Bidra med din berättelse! Den behöver inte representera hela Västmanland eller en grupp du tillhör, utan vi är ute efter vad som är betydelsefullt just för dig. Vi vill undersöka vad saker och platser betyder för olika västmanlänningars identitet och liv idag.

Din berättelse om din sak eller plats kan komma att hamna i en utställning som museet planerar att öppna hösten 2024. Alla berättelser kommer troligtvis inte få plats i utställningen. Men vi sparar allt material vi får in för framtida generationer i länsmuseets arkiv.

Insamlingen pågår till och med den 30 november 2023 men varför vänta, skicka in ditt bidrag redan idag!

Hur går det till?

Vi söker både enskilda personer och grupper som vill delta i den här insamlingen.

Enskilda personer

Du väljer ut din sak eller plats, tar ett foto på den och skriver en berättelse om varför du valt just den. Om du inte vill skriva kan du också välja att skicka in en kort film eller ett ljudklipp.

Du väljer att delta helt anonymt eller med namn i utställningen. Om din sak eller plats blir utvald kommer vi att kontakta dig och berätta hur den kommer att presenteras.

Du har upphovsrätten till ditt material och får använda det som du vill men du delar rättigheter med Västmanlands läns museum och andra genom att använda Creative Commons-licenser. Grundtanken med det insamlade materialet är att det ska vara så fritt som möjligt för alla att återanvända. Det är en grundläggande avsikt med vårt gemensamma kulturarv. För att göra det enkelt och tydligt vad som gäller för varje enskild berättelse och mediafil kommer de att vara märkta med en licens. Den anger hur det enskilda verket får användas och spridas. Du väljer själv i formuläret vilken licens du vill att ditt material ska ha.

De första 50 personerna som delar sina berättelser får en exklusiv kaffekopp!

Du skickar in ditt material via något av formulären längre ner på sidan.

Grupper

Vi söker även grupper som vill delta i insamlingen av berättelser. Det kan vara föreningar, skolklasser, arbetsplatser eller kompisgäng. Grupper träffar vi fysiskt vid ett eller flera tillfällen för att förmedla frågor och dela berättelser. En grupp kan bestå av såväl barn som vuxna. Ni som är intresserade kan läsa mer om projektet här. Ni kan även kontakta oss om ni är intresserade och vill veta mer. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Skicka in din berättelse!

Berätta om dina platser

Vill du läsa andras berättelser?

Här kan du läsa några av de berättelser som har kommit in till Älskade Västmanland. Det kan handla om alltifrån älskade saker till hatade platser och allt däremellan. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. Kanske blir även du inspirerad att dela just din berättelse!

Vill du veta mera?

Om du vill veta mera om insamlingen så får du gärna kontakta oss.

Lina Sporrong
Processledare och formgivare
076-511 60 97
[email protected]

Helena Arnell
Producent
021-17 43 34
[email protected]

Projektet Älskade Västmanland

Genom projektet Älskade Västmanland provar och utvecklar Västmanlands läns museum nya metoder för framtiden. Projektet utgår från ett deltagarperspektiv. Vi har som mål att undersöka vad prylar och platser säger om människors identitet idag genom att involvera deltagare i alla åldrar från länets tio kommuner i insamling av material och under utställningsperioden. Barn och unga är en prioriterad grupp.

Följ oss gärna!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥