Älskade Västmanland

Insamling pågår - vill du vara med?

Bor du i Västmanland? På Västmanlands läns museum är vi nyfikna på vad som är viktigt för dig. Just nu söker vi personliga berättelser från Västmanland om betydelsefulla saker.

Har du någon sak som betyder mycket för dig och är kopplad till området där du bor? Din berättelse behöver inte representera hela Västmanland eller en grupp du tillhör, utan vi är ute efter vad som är betydelsefullt just för dig. Vi vill undersöka vad saker betyder för olika västmanlänningars identitet och liv idag.

Din berättelse om din sak kan komma att hamna i en utställning som museet planerar att öppna hösten 2024. Alla berättelser kommer troligtvis inte få plats i utställningen. Därför sparar museet allt material vi får in för framtida generationer i länsmuseets arkiv.

Om du skickar in en berättelse kan du välja att delta helt anonymt eller med namn i utställningen. Om din sak blir utvald kommer vi att kontakta dig och berätta hur den kommer att presenteras.

Du har upphovsrätten till ditt material och får använda det som du vill men du delar rättigheter med Västmanlands läns museum och andra genom att använda Creative Commons-licenser. Grundtanken med det insamlade materialet är att det ska vara så fritt som möjligt för alla att återanvända. Det är en grundläggande avsikt med vårt gemensamma kulturarv. För att göra det enkelt och tydligt vad som gäller för varje enskild berättelse och mediafil kommer det att vara märkt med en licens. Det anger hur det enskilda verket får användas och spridas. Du väljer själv i formuläret vilken licens du vill att ditt material ska ha.

Vi är glada att du har hittat hit och hoppas att du vill vara med och bidra till vår gemensamma historia! Genom detta hjälper du museet att bygga upp och sprida värdefull kunskap om vardagslivet idag.

Hur går det till?

Vi söker både enskilda personer och grupper som vill delta i den här insamlingen.

Enskilda personer

  • Du väljer ut din sak, tar ett foto på den och skriver en berättelse om varför du valt just den. Om du inte vill skriva kan du också välja att skicka in en kort film eller ett ljudklipp.
  • Du skickar in ditt material via formuläret längst ner här på hemsidan.

Grupper

  • Ni som är intresserade kan läsa mer här på hemsidan och sedan höra av er till oss.
  • Grupper träffar vi fysiskt vid ett eller flera tillfällen för att förmedla frågor och dela berättelser.

Skicka in din berättelse!

Skicka in direkt via formuläret nedan

Här kan du, som är över 16 år, skicka in din berättelse och bild, film eller ljudfil direkt till Västmanlands läns museum. 

Du väljer själv hur mycket du vill skriva men du får gärna ha med många detaljer! Om du inte vill skriva kan du också välja att skicka in en kort film eller ett ljudklipp. Max 250 mB.

Insamlingen pågår under 2023, men varför vänta? Skicka in din berättelse redan nu!

Stort tack för ditt bidrag! ♥ Glöm inte att trycka på knappen för att skicka in formuläret!
Stort tack för ditt bidrag. ♥


Hade du problem med formuläret?

Ungdomar från projektet Mitt slott ditt slott visar upp sina inlämnade bidrag till Älskade Västmanland. Foto Västmanlands läns museum
Ungdomar från projektet Mitt slott ditt slott visar upp sina inlämnade bidrag till Älskade Västmanland. Foto Västmanlands läns museum

Vill du veta mera?

Om du vill veta mer om insamlingen så får du gärna kontakta oss.

Lina Sporrong
Processledare och formgivare
076-511 60 97
[email protected]

Helena Arnell
Producent
021-17 43 34
[email protected]

Upptäck mer!

Projektet Älskade Västmanland

Genom projektet Älskade Västmanland provar och utvecklar Västmanlands läns museum nya metoder för framtiden. Projektet utgår från ett deltagarperspektiv. Vi har som mål att undersöka vad prylar och platser säger om människors identitet idag genom att involvera deltagare i alla åldrar från länets tio kommuner i insamling av material och under utställningsperioden. Barn och unga är en prioriterad grupp.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥