Kontakt

Västmanlands läns museum


Karlsgatan 2
722 14 Västerås
Telefon 021-39 32 22
E-post lansmuseet@regionvastmanland.se

WestmannaArvet


Industrigatan 1D
734 30 Hallstahammar
Telefon 021-39 32 22
E-post lansmuseet@regionvastmanland.se

Länsmuseichef

Jennie Schaeffer, Fil. Dr.

Länsmuseichef  Västmanlands Läns Museum
Affilierad forskare inom Informationsdesign Mälardalens Universitet
Telefon 021-17 62 10, 072-14 50 298
E-post jennie.andersson.schaeffer@regionvastmanland.se

Publik

Anna Bratås

Antikvarie, museipedagog
Telefon 021- 481 82 49
E-post anna.bratas@regionvastmanland.se

Anna Blom Allalouf

Programansvarig antikvarie
Telefon 021- 481 86 68
E-post anna.blom.allalouf@regionvastmanland.se

Helena Arnell

Antikvarie, utställningsproducent
Telefon 021-17 43 34
E-post helena.arnell@regionvastmanland.se

Ingrid Eriksson

Antikvarie, utställningsproducent
Telefon 021-481 86 15, 079-061 12 61
E-post ingrid.eriksson@regionvastmanland.se

Lena Engström Englin

Museipedagog
Telefon 021-17 33 23 | Mobil 079- 061 11 97
E-post lena.engstrom@regionvastmanland.se

Erik Berggren

Museipedagog
Telefon 021-39 32 57
E-post erik.berggren@regionvastmanland.se

Emmelie Fyhr

Projektledare Kostymstudion
Telefon 021-48 18 666 / 076-695 36 90

E-post emmelie.fyhr@regionvastmanland.se

Kulturmiljö

Edit Boman

Byggnadsantikvarie
Telefon 079-061 16 87
E-post edit.boman@regionvastmanland.se

Emma Karp

Bebyggelseantikvarie
Telefon 021-481 86 99 
E-post emma.karp@regionvastmanland.se

Josefine Israelsson

Byggnadsantikvarie
Telefon 021-481 85 72, 076-695 32 64
E-post josefine.israelsson@regionvastmanland.se

Julia Göransson

Bebyggelseantikvarie
Telefon 021-48 18 664
E-post julia.goransson@regionvastmanland.se

Arkiv och bibliotek

Ivan Klaesson

Arkivarie
Telefon 021-39 32 78
E-post ivan.klaesson@regionvastmanland.se

Anette Berglinn

Arkivassistent
Telefon 021-17 62 42
E-post anette.berglinn@regionvastmanland.se

Linnea Englund

Arkivarie
Telefon 079-061 19 96, 021-481 84 63
E-post linnea.englund@regionvastmanland.se

Mikael Kvick

Arkivassistent
Telefon 021-17 57 72,  079-061 12 24
E-post mikael.kvick@regionvastmanland.se

Ruta Öhrlund

Arkivassistent
Telefon 021-17 59 25, 079-06 111 98
E-post ruta.ohrlund@regionvastmanland.se

Föremålssamlingar WestmannaArvet

Ida Andersson

Föremålsantikvarie, ansv. Arkeologiska samlingen
Telefon 021-17 68 41
E-post ida.m.andersson@regionvastmanland.se

Kajsa Ehlton

Föremålsantikvarie, ansv. Kulturhistoriska samlingen
Telefon 021-17 58 98
E-post kajsa.ehlton@regionvastmanland.se

Petra Holmstedt

Föremålsantikvarie, specialinriktning textil
Telefon 021-4818556, 079-0611611
E-post lena.petra.sussanne.holmstedt@regionvastmanland.se

Kulturarvs-IT WestmannaArvet

Lotta Kihlberg

Arbetsledare
Telefon 021-481 80 86
E-post ann-charlotte.kihlberg@regionvastmanland.se

Irene Persson

Arkivassistent
Telefon 021-17 37 91 
E-post irene.persson@regionvastmanland.se

Ann-Charlotte Nyström

Arkivassistent
Telefon 021-17 52 72
E-post ann-charlotte.nystrom@regionvastmanland.se

Evelina Persson

Arkivassistent
Telefon 021-17 52 96
E-post evelina.sofia.beatrice.persson@regionvastmanland.se

Jasmin Alukic

Arkivassistent
Telefon 021-17 54 73
E-post jasmin.alukic@regionvastmanland.se

Kulturservice

Jonas Bresser

Enhetschef
Telefon 076-696 78 48, 021-481 89 05
E-post jonas.bresser@regionvastmanland.se

Annika Hirvonen

Kommunikatör
Telefon 021-39 32 74
E-post annika.hirvonen@regionvastmanland.se

Erik Gurenwacht

Koordinator
Telefon 021-39 32 84
E-post erik.gurenwacht@regionvastmanland.se

Mats Arnell

Museitekniker
Telefon 021-39 32 62
E-post mats.arnell@regionvastmanland.se

Sara Ottosson

Attributmakare/museitekniker
Telefon 021-481 83 87
E-post sara.ottosson@regionvastmanland.se

Thjis Wiessing 

Fastighets- och säkerhetsansvarig
Telefon 021-39 32 36
E-post thijs.wiessing@regionvastmanland.se

Håkan Hammarsten

Vaktmästare
Telefon 021-39 32 73
E-post hakan.hammarsten@regionvastmanland.se

Linda-Marie Sköld  

Projektledare Kulturarv Västmanland
Telefon 021-39 32 68
E-post linda-marie.skold@regionvastmanland.se

Anette Norström

Museikoordinator
Telefon 021-39 32 54
E-post anette.norstrom@regionvastmanland.se

Erik Berggren  

Museikoordinator
Telefon 021- 39 32 57
E-post erik.berggren@regionvastmanland.se

Mikael Broman

Museikoordinator
Telefon 021-39 32 77
E-post mikael.broman@regionvastmanland.se