Tillgänglighetsredogörelse

Här följer en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver var vi brister i tillgänglighet. På denna sida finner du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker andra brister eller inte kan ta del av innehåll på vår webbplats.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är byggd och anpassad utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns brister i anpassningen som beskrivs längre ned. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och överensstämmer med nivå AA av riktlinjerna för WCAG 2.0.

 

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående expertis och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Verktyg som används för att granska webbplatsen:

 • Access Monitor Plus
 • Google Lighthouse Accessibility

Kända brister i tillgängligheten

 • Responsivitet
  Det förekommer sidor som inte är anpassade för mobila enheter.
 • Rubrikhierarkier
  Det förekommer sidor som inte följer rubrikhierarkier  på ett konsekvent sätt.
 • PDF-filer
  Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Bilder
  Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte utförligt.
 • Filmer
  Vi har filmer som inte är textade och syntolkade. Filmerna har huvudsakligen syftet att inspirera och underhålla. All väsentlig information i filmerna är tillgänglig i text på andra delar av webbplatsen.
 • Länkar
  Alla länkar är inte tydligt beskrivna.
 • Formulär
  Vi använder grafisk captcha för att förhindra spam-kommentarer och vissa funktioner i formulären följer inte tillgänglighetsprinciperna
 • ARIA-attribut
  Det förekommer ARIA-attribut som inte används på ett konsekvent sätt.


Redogörelsen uppdaterades den 11 oktober 2022.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakt – Myndigheten för digital förvaltning

 

Har du hittat något problem?

Kontakta oss gärna om du har stött på problem på hemsidan eller inte på grund av tillgänglighet inte kan ta del av information.

[email protected]

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥