Tillgänglighetsredogörelse

Här kommer vi att redogöra för de brister i tillgänglighet som vi identifierat för Västmanlands läns museums webbplats samt hur vi planerar att åtgärda dem. En fullständig översyn av webbplatsen kommer att göras hösten 2022.

 

Har du hittat något problem?

Kontakta oss gärna om du har stött på problem på hemsidan

karlsgatan2@regionvastmanland.se