Utställningar

Välkommen till Västmanlands läns museum och till historien om Västmanland. I fem  utställningar som alltid står hos oss får du följa med i berättelsen om människorna som format länet från forntid till millennieskifte. I utställningarna berättar vi om de människor som under tusentals år levt sina liv just här.

Vi visar också tillfälliga utställningar som står på museet under begränsad tid. Många av utställningarna gör vi själva men vi visar också utställningar som andra har gjort, så kallade vandringsutställningar. Utställningarna kan vara i både mindre och större format och handla om väldigt olika saker.

Aktuella utställningar

16 september 2023 – 7 januari 2024

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Ohtsedidh är en utställning som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde. En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv? Vilka spår finns i Västmanlands läns museums samlingar och vilka spår har hittats i kulturmiljöerna? Utställningen är producerad inom projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige. Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum.

Alltid på museet

När då var nu - Forntidens folk och fä

När inlandsisen försvann kom de första människorna till Västmanland. Först kom stenålderns jägare och samlare, sen följde många tusen år av invandring. Västmanlänningarna blev bofasta bönder. I slutet av forntiden reste vikingar ut i världen. Människor kom och gick, flyttade in och flyttade ut. Bronsålderns hällristningar och järnålderns båtar lämnade spår efter de som levde här för länge sedan. Kom in och upplev Västmanlands forntid!

När då var nu - Medeltidens makt och människor

När järnålder gick över i medeltid blev folk i Västmanland kristna katoliker. Det byggdes kyrkor överallt. Ny teknik för att tillverka järn utvecklades i Norberg. Järnet från Bergslagen skeppades ut i världen från tre nya västmanländska städer – Västerås, Köping och Arboga. Följ med in i den myllrande medeltiden!

När då var nu - Nya tidens ordning och reda

En ny tid i historien började när kyrkan reformerades och Sverige blev ett protestantiskt land. Kungar och drottningar fick mer makt och försökte skapa ordning och reda. Adeln byggde slott och herrgårdar. Vetenskap och upptäcktsresor blev alltmer viktigt. Det var också en orolig tid med många krig, sjukdomar och fattigdom. I Västmanland anlades många järnbruk som lockade människor med ny kunskap till länet. Välkommen in i den nya tidens ordning och reda!

När då var nu - Modärna tider

Genom folkrörelser och kamp gick Sverige från att vara ett fattigt land med en mäktig kung till demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler. Många nya idéer, uppfinningar och upptäckter förändrade livet radikalt för människor. Viktiga steg för att utveckla elektriciteten togs i Västerås. Efter andra världskriget blomstrade industrierna och befolkningen ökade i Västmanland. Järnet blev till stål i många nya fabriker i länet. Välkommen in i det moderna Västmanland.

Människor och motorer - berättelsen om Mimer

Med början år 1911 byggde Asea Mimerverkstaden i Västerås, en stor modern och rationell fabriksbyggnad för tillverkning av små och medelstora elektriska motorer. Utställningen berättar om hur Mimerverkstaden kom till, och ger glimtar av arbetet på fabriken, av livet som Asea-anställd och om livet på Östermalm.

Kommande

Hösten 2024

Älskade Västmanland

Bor du i Västmanland? På Västmanlands läns museum är vi nyfikna på vad som är viktigt för dig. Just nu söker vi personliga berättelser från Västmanland om betydelsefulla saker och platser du gillar eller ogillar. Din berättelse om din sak eller plats kan komma att hamna i en utställning som museet planerar att öppna hösten 2024.

Vandringsutställningar

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Välkommen till en utställning som bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, till exempel om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig. Utställningen berättar främst om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Utställningen turnérar i länet och visas på bibliotek, skolor och liknande platser. Är ni intresserade av att visa den hos er? Hör av er med en intresseanmälan!

Utställningsarkiv

Demokrati pågår
17 september 2022 – 12 februari 2023

Industrikväden
22 juni – 20 november 2022

Yttrandefrihetens gränser
22 januari – 29 maj 2022

Fira demokratin!
28 augusti – 14 november 2021

Fira demokratin – om folkrörelser, rösträtt och kamp
16 november 2021 – 21 augusti 2022

Framtidsarkeologerna
16 januari – 16 februari 2020

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige
11 juni – 13 september 2020

KISS – the exhibition
9 maj – 20 september 2020

Hållbara rum – en utställning, en verkstad och ett Tiny House
7 november 2020 – 28 november 2021

MDH hackar Modärna tider
15 januari – 2 maj 2019

Allemansland
30 mars – 9 juni 2019

Läget Z
29 maj – 18 augusti 2019

ÅRSRIKA
19 juni – 22 september 2019

I ett annat ljus – alla kan bidra till förändring
14 september – 10 november 2019

Porträtt, postiljoner och picknick
30 november 2019 – 8 augusti 2021

Hela världen brinner
7 september 2018 – 6 januari 2019

Arktisk skinnberedning
15 september 2018 – 13 januari 2019

Ateljé Wijgård
1 december 2018 – 31 mars 2019

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥