MDU hackar 2024

Nya berättelser, bilder, föremål och saker att göra har under våren tillfälligt lagts till i länsmuseets utställning Modärna Tider. Det är fem tillägg som ger andra perspektiv och låter tidigare ohörda röster höras på torget, vid scenen, i vardagsrummet, i fikarummet och utanför fabriken. Museet kallar tilläggen i utställningarna för hackningar.

Hackningarna är gjorda av studenter från utbildningen Rumslig gestaltning – Informationsdesign på Mälardalens universitet, MDU. Länsmuseet har under flera år haft liknande samarbete med MDU:s studenter på olika teman. Studenterna har genom sina tillägg och gestaltningar undersökt hur museets utställningar kan förändras och ge nya upplevelser.

Årets tema för hackningarna är Kropp och identitet. Sedan förra året har Västmanlands läns museum arbetat med samma tema i flera av våra utställningar och försökt undersöka det ur olika infallsvinklar.

Studenternas tillägg i utställningen är märkta med loggan ”MDU hackar”.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥