Spaning

Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla som på olika sätt arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt, känt och levande i Västmanland, samtidigt som vi bjuder på kunskap, inspiration och tips till alla dem som intresserar sig för kulturarvet till vardags. Spaning ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

Häst nr 40–41/2024

I detta nummer utforskar vi olika aspekter av hästens roll i länet, från arkeologiska spår av hästar till tips om utflykter i länet med hästanknytning. och mycket mycket mer!

Kropp och identitet nr 38–39/2023

Om hur vi har format kroppen med kläder, om tatueringar, vad en osteolog kan utläsa ur ben vad gäller individens identitet, och mycket mycket mer!

Farsoter nr 36–37/2022

Berättelser om farsoter och sjukdomar från historien och från nutid, berättelser som ger oss perspektiv på nuet.

Demokrati nr 34–35/2021

Ett brett historiskt perspektiv på demokrati och demokratibegreppet i Västmanland.

Tåg och järnväg nr 32–33/2020

Läs om tågminnen och tågets framtid, om Tågklustret i Västmanland, det industrihistoriska perspektivet, reskläder och järnvägsparker och mycket mer.

Textil nr 30–31/2019

Upptäck tidigare generationers förhållande till textil, mode och textilproduktion. Hur ser vi som lever idag på textil och hur vill vi förhålla oss till textil och textilproduktion idag och i framtiden? Läs berättelser om olika material som förr togs tillvara och texter om mode, förkläden, modemedvetna bönder och familjen Lewenhaupts samling med dräkter och accessoarer som numera finns i Västmanlands läns museums samling. Och mycket mer!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥