Spaning

Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla som på olika sätt arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt, känt och levande i Västmanland, samtidigt som vi bjuder på kunskap, inspiration och tips till alla dem som intresserar sig för kulturarvet till vardags. Spaning ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

Kropp och identitet nr 38–39/2023

Om hur vi har format kroppen med kläder, om tatueringar, vad en osteolog kan utläsa ur ben vad gäller individens identitet, och mycket mycket mer!

Farsoter nr 36–37/2022

Berättelser om farsoter och sjukdomar från historien och från nutid, berättelser som ger oss perspektiv på nuet.

Demokrati nr 34–35/2021

Ett brett historiskt perspektiv på demokrati och demokratibegreppet i Västmanland.

Tåg och järnväg nr 32–33/2020

Läs om tågminnen och tågets framtid, om Tågklustret i Västmanland, det industrihistoriska perspektivet, reskläder och järnvägsparker och mycket mer.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥