Spaning

Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla som på olika sätt arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt, känt och levande i Västmanland, samtidigt som vi bjuder på kunskap, inspiration och tips till alla dem som intresserar sig för kulturarvet till vardags. Spaning ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

Farsoter nr 36–37/2022

Detta nummer av Spaning innehåller berättelser om farsoter och sjukdomar från historien och från nutid, berättelser som ger oss perspektiv på nuet.

Demokrati nr 34–35/2021

Detta nummer av Spaning innehåller ett brett historiskt perspektiv på demokrati och demokratibegreppet i Västmanland.

Tåg och järnväg nr 32–33/2020

I detta nummer av Spaning kan du läsa om tågminnen och tågets framtid, om Tågklustret i Västmanland, det industrihistoriska perspektivet, reskläder och järnvägsparker och mycket mer.